Banner_vien_cam

Thức Ăn Cho Dê

Dùng cho dê con từ lúc sơ sinh đến khi 60 ngày tuổi
Dùng cho dê thịt trên 60 ngày tuổi