TOP 06

Dùng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.
 • Code:
  TOP06
 • Thị trường phân phối:
  Việt Nam
 • Use for:
  Heo cho heo nái hậu bị, mang thai
 • View:
  492
Share:
Product Description

TOP 05 dùng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.

Màu sắc thay đổi không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Không sử dụng các chất cấm theo quy định hiện hành.

Nutritional ingredients

+ Công thức phối trộn cho heo nái được nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo heo nái không bị táo bón.

+ Thành phần dinh dưỡng tối ưu giúp nái có thân hình lý tưởng, tỷ lệ đậu thai cao.

+ Tăng tỷ lệ heo con sinh sơ còn sống, heo con đồng đều. 

 

User manual

+ Sản phẩm sử dụng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.

+ Tùy từng trại chăn nuôi và chủng loại heo có thể thay đổi cho phù hợp.

RELATED PRODUCTS

Dùng cho heo con từ 05 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi
 Dùng cho heo con tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 20 – 50kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 50 – 80kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 80kg – xuất chuồng.