TOP 03

Dùng cho heo thịt giống tốt từ 20 – 50kg
 • Code:
  TOP03
 • Thị trường phân phối:
  Việt Nam
 • Use for:
  Heo thịt giống tốt
 • View:
  1744
Share:
Product Description

TOP 03 dùng cho heo thịt giống tốt từ 20 – 50kg.

Màu sắc thay đổi không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Không sử dụng các chất cấm theo quy định hiện hành.

User manual

+ Sản phẩm sử dụng cho heo thịt giống tốt từ 20 – 50kg.

+ Tùy từng trại chăn nuôi và chủng loại heo có thể thay đổi cho phù hợp.

RELATED PRODUCTS

Dùng cho heo con từ 05 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi
 Dùng cho heo con tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 50 – 80kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 80kg – xuất chuồng.
Dùng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.