banner_pro0

Quail

Dùng cho chim cút đẻ trứng
Dùng cho chim cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi