Niềm tin chăn nuôi Việt

Thành Tích

THÀNH TÍCH

thanhtich1

Danh hiệu " Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Châu Á 2014 "

 

thanhtich2

Bằng khen " An toàn vệ sinh lao động"

 

thanhtich3

Chứng nhận 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 

thanhtich4

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014

 

thanhtich5

Hàng Việt Nam chất lượng cao cho thức ăn gia cầm

 

thanhtich6

Hàng Việt Nam chất lượng cao cho thức ăn gia súc

 

thanhtich7

Được khen tặng " Công đoàn cơ sở vững mạnh "

 

thanhtich8

Danh hiệu Doanh nghiệp có thành tích thi đua và hoạt động công đoàn 2007

 

thanhtich9

Danh hiệu Doanh nghiệp có thành tích thi đua và hoạt động công đoàn 2010

 

thanhtich10

Danh hiệu Doanh nghiệp có thành tích thi đua và hoạt động công đoàn 2011

 

thanhtich11

Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế

 

thanhtich12

Xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa

 

thanhtich13

Danh hiệu đời sống văn hóa 2008

 

thanhtich14

Danh hiệu đời sống văn hóa 2009

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Bùi Thị Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh