Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
  • Happy
Dùng cho heo thịt từ 50 đến 90 kg
Dùng cho heo thịt từ 20 đến 50 kg
Dùng cho heo nái nuôi con
Dùng cho heo siêu nạc từ 80kg trở lên (Hoặc heo thịt từ 30 - 60 kg)
Dùng cho heo nái hậu bị, nái mang thai
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg.
Dùng cho heo con từ tập ăn đến khi đạt 20 kg thể trọng
Dùng cho heo tập ăn từ 5 ngày tuổi đến 12 kg thể trọng
Dùng cho heo con từ 12 kg đến 25 kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg trở lên
Dùng cho heo thịt có trọng lượng từ 50 - 80kg
Dùng cho heo nái hoặc heo đực giống
Dùng cho heo thị siêu nạc từ 30 - 80 kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 95 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt từ 15 đến 25 kg
Dùng cho heo thịt 25 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt từ 5kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo từ tập ăn đến khi xuất chuồng

Happy

  • Vina
  • Happy
Dùng cho heo con từ 12 đến 25 kg
Dùng cho heo tập ăn tới 8 kg
Dùng cho heo con từ tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo có trọng lượng từ 50 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai
Dùng cho heo nái hoặc heo đực giống
Dùng cho heo thịt từ 25 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt có trọng lượng từ 5 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ khi tập ăn đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai
Dùng cho heo nái nuôi con
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 15 đến 50 kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc có trọng lượng từ 50 kg đến xuất chuồng

Chọn sản phẩm theo nhu cầu

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất.

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Bùi Thị Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh