Vina luôn đồng hành cùng con em trong chương trình "ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI"

Hằng năm, Vina luôn tài trợ các suất học bổng cho con em trong công ty và cho các trường đại học với trong chương trình "UƠM MẦU TƯƠNG LAI".

Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, Vina hiểu rằng việc nâng cáo trách nhiệm với xã hội nói chung và vun đắp cho các thế hệ tương lai nói riêng là cực kỳ quan trọng. Ban lãnh đạo luôn ủng hộ hết mình trong các chương trình trao tặng học bổng cho con em của cán bộ trong công ty và sinh viên, học sinh các trường trong cả nước.

 
X

Liên hệ

Message Sent

This window will close in 5 seconds.