Niềm tin chăn nuôi Việt

Danh sách sản phẩm

Nhãn hiệu Vina

Mã số sản phẩmSP hỗn hợp dành cho heoBao gói/ khối lượngDạng sản phẩm
101 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
102 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
103 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
104 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
105 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
106 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
107 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
108 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
109 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
110 sDùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng 25Viên
Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

Niềm Tin Chăn Nuôi Việt
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh