Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
  • Happy
  • Lucky
Dùng cho heo con từ 12 kg đến 25 kg
Dùng cho heo thịt có trọng lượng từ 50 - 80kg
Dùng cho heo nái hoặc heo đực giống
Dùng cho heo thị siêu nạc từ 30 - 80 kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg trở lên
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 95 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt từ 15 đến 25 kg
Dùng cho heo thịt 25 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt từ 5kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo từ tập ăn đến khi xuất chuồng

Happy

  • Vina
  • Happy
  • Lucky
Dùng cho heo tập ăn tới 8 kg
Dùng cho heo con từ tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo con từ 12 đến 25 kg
Dùng cho heo có trọng lượng từ 50 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai
Dùng cho heo nái hoặc heo đực giống
Dùng cho heo thịt từ 25 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt có trọng lượng từ 5 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ khi tập ăn đến khi xuất chuồng
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai
Dùng cho heo nái nuôi con
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 15 đến 50 kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc có trọng lượng từ 50 kg đến xuất chuồng

Lucky

  • Vina
  • Happy
  • Lucky
Thức ăn đậm đặc dùng cho heo nái nuôi con, heo đực giống

Chọn sản phẩm theo nhu cầu

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất.

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

Niềm Tin Chăn Nuôi Việt
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh