Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
  • Happy
Dùng cho vịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt, ngan từ 1 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán

Happy

  • Vina
  • Happy
Dùng cho vịt, ngan đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt, ngan từ 1 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt, ngan từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi

Chọn sản phẩm theo nhu cầu

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất.

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

Niềm Tin Chăn Nuôi Việt
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh