Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
  • Happy
Dùng cho gà vỗ béo
Dùng cho gà thịt từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà con từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
Dùng cho gà siêu thịt từ 22 đến 42 ngày tuổi
Dùng cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà siêu thịt từ 60 đến 85 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 85 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà lông màu từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà lông màu từ 22 đến 42 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 90 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà siêu thịt từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà hậu bị từ 9 - 18 tuần tuổi
Dùng cho gà đẻ thương phẩm

Happy

  • Vina
  • Happy
Dùng cho gà con từ 11 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà siêu thịt từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà đẻ thương phẩm
Dùng cho gà hậu bị từ 9 – 18 tuần tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán

Chọn sản phẩm theo nhu cầu

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất.

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

Niềm Tin Chăn Nuôi Việt
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh