Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg.
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất chuồng (Hoặc heo thịt từ 30 kg đến 50 kg )
Dùng Cho Heo Thịt Từ 20 Kg Đến 50 Kg
Dùng Cho Heo Thịt Từ 50 Kg Đến 90 Kg
Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Bùi Thị Thúy Kiều

0613930601

Tên: Mai Thị Út

0613930631