Niềm tin chăn nuôi Việt

Chọn sản phẩm theo thương hiệu:

Vina

  • Vina
Dùng cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
Dùng cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất bán
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm

Chọn sản phẩm theo nhu cầu

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất.

Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Bùi Thị Thúy Kiều

0613930601

Tên: Mai Thị Út

0613930631